Αναγνώστες

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013
Icon four
Η ποιότητα του πατατόσπορου είναι το σηµείο στο οποίο οικαλλιεργητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο πατατόσπορος
αµφίβολης ποιότητας και προέλευσης προκαλεί προβλήµατα, όπως να η µετάδοση σοβαρών ασθενειών στο χωράφι. Ασθένειες καραντίνας, όπως τα βακτήρια της καστανής σήψης και της δακτυλιωτής σήψης, νηµατώδεις αλλά και η νέα ασθένεια της καρκίνωσης της πατάτας, που διαπιστώθηκε στην Ελλάδα στο Κάτω Νευροκόπι ράµας, µεταδίδονται µε την χρήση µη
υγιούς πατατόσπορου. Επιπλέον, δεν εξασφαλίζεται η γνησιότητα της ποικιλίας.
• Φυτεύετε πατατόσπορο αγοράζοντάς τον από νόµιµους προµηθευτές που έχουν άδεια εµπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού. Απαγορεύεται η εµπορία ψιλής πατάτας ως πατατόσπορου από
συσκευαστήρια ή πλανόδιους πωλητές.
• Αγοράστε το σπόρο τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν τη σπορά και τοποθετήστε τον σε συνθήκες ηµισκιάς,ώστε να µην πρασινίσουν οι κόνδυλοι, σε τελάρα αφού αποµακρύνεται κάθε πληγωµένο και σάπιο κόνδυλο. Αποφεύγετε τον τεµαχισµό των κονδύλων προτιµώντας µικρού µεγέθους. Αν ο κόνδυλος είναι
µεγάλου µεγέθους τεµαχίζεται οµοιόµορφα κατά µήκος του άξονά του, δηλαδή από τον κορυφαίο
οφθαλµό προς την βάση του κονδύλου. Στους µικρούς µεγέθους κονδύλους, που φυτεύονται
ολόκληροι, µια µικρή τοµή στη βάση του κονδύλου βοηθάει στην ταχύτερη έκπτυξη των φύτρων. Μετά τον τεµαχισµό ο πατατόσπορος διατηρείται για 7-10 ηµέρες πριν το φύτεµα, για να γίνει επούλωση των τοµών. Τα µαχαίρια που χρησιµοποιούνται να απολυµαίνονται συχνά κατά τον τεµαχισµό, ώστε να αποφεύγεται η µετάδοση ασθενειών από κόνδυλο σε κόνδυλο.
• Συνιστάται να αποφεύγεται η συνεχής καλλιέργεια της πατάτας στο ίδιο χωράφι και να εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα αµειψισποράς. Τα κριτήρια επιλογής της ποικιλίας που θα καλλιεργηθεί καθορίζονται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κονδύλων, το ύψος της παραγωγής, την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.
• Φυλάξτε για ένα τουλάχιστον έτος την ετικέτα πιστοποίησης για κάθε σποροµερίδα και ποικιλία
που προµηθεύεστε. Κάθε παραγωγός να καταγράφει σε προσωπικό του αρχείο το σχέδιο των
καλλιεργούµενων αγροτεµαχίων πατάτας µε την αντίστοιχη ποικιλία-σποροµερίδα που
χρησιµοποιήθηκε και την προέλευση αυτής. Σε περίπτωση ύπαρξης προβληµάτων µόνο από τα
στοιχεία της ετικέτας και το ιστορικό ανιχνεύεται η προέλευση του πατατόσπορου (χώρα, ποικιλία,
σποροµερίδα, παραγωγός).
• Οι πατατοπαραγωγοί και οι διακινητές πατατόσπορου υποχρεούνται να είναι εγγεγραµµένοι στο
φυτοϋγειονοµικό µητρώο που διατηρείται στις /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής στις
οικείες Περιφερειακές Ενότητες.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Γεωπόνος Msc/Msc Τεχν. Τροφίµων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜ ΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ ΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Ταχ. /νση: Πανεπιστηµίου 334, ΤΚ 26443 Πάτρα
ΓΡΑΦΕΙΟ: Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου: Αν. Γιαλελή
Τηλ.: 2610 271959, 2610 226176, E mail: pkpfpatr@otenet.gr

Translate

KALARRYTES

Loading...

Search

Φόρτωση...

Προβολές blog